Korjaus­rakentaminen Päijät-Häme

Korjausrakentaminen kuvaa talonrakentamisen korjaustoimintaa. Korjausrakentamisessa usein poistetaan ja korjataan rakennukseen tai rakenteeseen syntyneitä ongelmia. Korjaamisessa tulee huomioida rakennuksen tai rakenteen luonne ja käyttötarkoitus. Korjaamiseen tulee aina ryhtyä riittävän ajoissa, mielellään heti, kun havaitaan pienikin ongelma tai puute, sillä pienestä ongelmasta paisuu viivyttelemällä usein isohko ongelma. Tällaisia ovat esim. pienet vesivuodot, jotka kastelevat rakenteita. Kun havaitaan vesivuoto, tulee se korjata heti, jolloin ei useinkaan tarvitse lähteä tekemään suurempia remontteja. Vesivuoto jatkuessaan pitkään aiheuttaa lähes poikkeuksetta kosteusvaurion, joka sopivassa lämpötilassa muodostuu homevaurioksi.

Vesikaton uusinnassa tehdään usein suuriakin virheitä. Kun kattopinta uusitaan, pitää muistaa tarkastaa katteen alusrakenteet. Kaikki pilaantuneet materiaalit pitää poistaa tai puhdistaa. Kattorakenteiden tuuletus tulee tehdä aina suositusten mukaan. Hyvin usein tuuletuksen laiminlyönnistä seuraa ongelmia, sillä riittämätön tuuletus aiheuttaa kosteuden muodostumisen rakenteisiin, joka puolestaan johtaa vesi- ja homevaurion syntymiseen. Korjaaminen tulee tehdä aina oikeassa hengessä. Rakennekorjauksessa pitää huomioida rakenteen toimivuus ja oikea korjaustapa yhdessä oikein valittujen materiaalien kanssa. Rakentaja- Kari Oy ammattitaito ja yli 40 vuoden kokemus takaavat onnistuneen korjauksen.

Saneeraus

Saneeraus on rakennuksen, sen osan tai rakenteen rakentaminen uuteen käyttötarkoitukseen sekä vanhan korjaus entiseen kuntoonsa, jolloin rakennuksen alkuperäisyys pyritään palauttamaan. Saneerauksen suunnittelu tulee tehdä huolella ja siihen kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa ja/tai rakentajaa esim. kun kylmä kellaritila saneerataan lämmitettäväksi asuintilaksi. Tämänkaltaisissa saneerauksissa pitää huomioida monia kosteuskäyttäytymisen tekijöitä. Väärin toteutetut rakenneratkaisut aiheuttavat helposti vakaviakin kosteus- ja homeongelmia. Saneerauksessa tulee ottaa huomioon monia asioita kuten kosteustasapaino, kosteuden haihtuminen ja imeytyminen, maakosteus, rakenteiden kantavuus, ilmanvaihto, lämmitys, sähköistys, materiaalien sopivuus, rakennuksen toiminnalliset tekijät ym.

Rakentaja- Kari Oy antaa osaavan ja kokonaisuuden hallitsevan yhteistyökumppanuuden saneeraustyön onnistuneeseen hoitamiseen. Olemme erikoistuneet mm. kellariratkaisujen saneeraukseen (ja korjausrakentamiseen). Kohdasta referenssit löydät Rakentaja- Karin saneeraus- ja korjauskohteita, joihin voit tutustua. Saneerauksessa joudutaan useimmiten poistamaan tai muuttamaan kantavia rakenteita. Kokonaisia seinälinjoja voidaan poistaa, mutta se vaatii aina suunnitelmat lujuuslaskelmineen, ja toimenpiteelle on aina haettava rakennuslupa. Kantavan rakenteen poistossa tulee aina turvautua ammattitaitoiseen tekijään, jolla on kokemusta vastaavasta työsuorituksesta. Kantavien rakenteiden saneerauksissa tulee aina tehdä työsuunnitelma rakenteiden tukemisesta ja työvaiheista. Rakentaja- Karilta saat suunnitelmat ja ammattitaitoiset tekijät.

Remontit

Monenlaiset remontit toteutetaan asuin- ja liikehuoneissa, teollisuudessa, yksityistaloudessa, kiinteistöosakeyhtiöissä ym. Rakentaja- Kari Oy on monipuolisen kokemuksen osaava ja luotettava remonttien ammattilainen. Kokemus tuokin rakennuttajalle monia etuja, joita kokematon tekijä ei tiedä eikä hallitse. Kannattaakin aina urakoitsijaa valittaessa tutkia referenssikohteet.

Pientalojen remonteista suuri osa pyritään tekemään omistajan toimesta omana työnä kustannuksia säästellen. Olisi tärkeää perehtyä aina kunnolla korjattavaan rakennuskohtaan ennen remontin tekemistä. Kannattaa kysyä ammattilaiselta ohjeita ja neuvoja. Suuremmissa remonteissa on syytä kutsua ammattimies paikan päälle katsomaan ja antamaan ohjeita oikeaoppisesta remontin tekemisestä ennen toimeen ryhtymistä. Monissa remonteissa joudutaan tekemään mm. lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ym. laitekorjaustöitä. Niitä ei pidä lähteä itse tekemään, koska ne ovat luvanvaraisia töitä ja vahingon sattuessa vakuutukset eivät kata itse tehtyjä korjauksia.

On paljon sellaisia remonttitöitä, joista monet suoriutuvat (kodin perusremontit), kunhan ovat saaneet tarpeelliset neuvot työn suorittamiseen. Vaativissa remontoinneissa kannattaa remontti tehdä yhteistyössä ammattimiehen kanssa. Usein ammattimiehen tekemä remontti tulee loppujen lopuksi edullisemmaksi kuin itse tehtynä virheiden kanssa, koska rakennusliikkeen työstä saa myös kotitalousvähennyksen verotuksessa.

Rakentaja- Kari Oy, täyden palvelun rakennusliike, joka hoitaa kaikki tarvittavat urakoitsijan työnjohto- ja valvontatyöt. Olemme hoitaneet myös monia projektijohtotehtäviä.

Huolellinen ammattitaitoinen suunnittelu ja monipuolista kokemusta omaava urakoitsija ovatkin rakennuttajalle ensiarvoisen tärkeitä vakuutuksia, jotta vältytään turhilta ja usein kustannuksiltaan suurilta lisäremonteilta.

Esimerkki Rakentaja- Karin korjauskohteesta:

Pientalon vesikaton korjausrakentaminen. Edellisen urakoitsijan tekemästä vesikattoremontista oli kulunut n. 3 vuotta, kun ilmeni ongelmia, mm. vesivuotoja katossa. Urakoitsijaa ei saatu korjausvastuuseen, joten talon omistaja joutui hankkimaan uuden urakoitsijan. Tässä vaiheessa Rakentaja- Kari tuli mukaan ja aloitettiin katon uudelleenkorjaus. Ilmeni, että katon harjan rakenne oli virheellinen, ja aluskateasennuksessa oli virheitä. Katon läpimenot oli tehty väärin ja kattorakenteet olivat antaneet periksi puutteellisen rakennustavan johdosta. Yläpohjan tuuletus oli laiminlyöty, pieneläinsuojaus oli jäänyt tekemättä, jolloin yläpohjassa asusteli luvattomia asukkeja. Vesikatto jouduttiin purkamaan ja rakenteet jouduttiin tekemään uudestaan.

Esimerkki Rakentaja- Karin saneerauskohteesta:

Kantavan kivirakenteisen seinän purkaminen. Rakennuksen saneeraus uuteen käyttöönsä edellytti 8 metrisen seinän poistoa. Seinän päällä oli huonetiloja ja seinän keskivaiheella oli ylemmän kerroksen käytössä oleva tiilirakenteinen savu hormi. Tehtiin saneeraussuunnitelmat lujuuslaskelmineen sekä työvaihesuunnitelmat, joiden pohjalta haettiin rakennuslupa. Työn toteutuksen vaativuudesta kertoo se, että savuhormin ja yläpuolen huonetilojen ja vesikaton kannattamiseen tarvittavien kahden 8-metrisen teräspalkin paino oli yli 2.000 kg ja kannatettavien rakenteiden painokuormitusta oli n. 12.000 kg. Haasteellista kantavan seinän poistossa on se, että saadaan kaikki kuormitus siirretyksi kannatuspalkkien varaan ennen kuin kantava seinä voidaan purkaa pois. 

Rakentaja- Kari on toteuttanut vuosien varrella useita vastaavanlaisia kantavien seinien poistoja. 
 

Ongelmia, kysymyksiä - Asiantuntija vastaa

Kerro ongelmastasi - me vastaamme sinulle henkilökohtaisesti.
Laita kysymyksesi tulemaan osoitteeseen: posti@rakentaja-kari.fi