Homevaurioiden korjaus Uudellamaalla

Homevaurio korjaus. Home- / mikrobikasvusto on kosteuden, sopivan kasvualustan ja lämmön yhteisvaikutuksesta syntynyt vaurio. Havaittaessa tai epäiltäessä homevauriota on ennen korjaustoimenpiteitä syytä selvittää tarkasti onko rakenteessa hometta ja kuinka laajalti. Samalla tulee selvittää mikä/mitkä syyt ovat johtaneet homeen syntymiseen. Syitä saattaa useinkin olla useampia. Väärä tai puutteellinen ilmanvaihto, putkivuoto, jatkuva pitkäaikainen kosteus sopivassa lämpötilassa synnyttävät homeriskin. Salaojien toimimattomuus sekä salaojaputken ja kellaritilan lattian liian pieni korkeusero ovat olleet monessa kohteessa syy kosteus- ja homevaurioon ja vaatineet massiivisia korjaustoimenpiteitä.

Kellarikerrokset ovat usein homealttiita tiloja. Silloin kun lämmitettäviä huonetiloja on rakennettu osittainkin maanpinnan alapuolelle, on rakentamisessa monia kosteuden kannalta huomioon otettavia asioita. Esimerkiksi talon alla sijaitsevat kylmiksi/puolilämpöisiksi tiloiksi rakennetut tilat, jotka halutaan saneerata parempaan asumiskäyttöön, vaativat ammattitaitoa ja suunnitelmat. Tiloja ammattitaidottomasti rakentamalla tulee tehtyä rakenneratkaisuja, jotka aiheuttavat riskin homeen syntymiselle. Tällaisissa jälkirakennetuissa kellaritiloissa suurimmat ongelmat syntyvät seinien sisäpuolisissa lämpöeristerakenteissa.

Ennen vaurion korjaamista pitää vaurioalue kartoittaa riittävän laajasti ja homevaurioalue tulee eristää tiiviillä suojaseinillä muista tiloista (esim. muovilla teipattuna). Tila tulee alipaineistaa asianmukaisesti, jotta homeitiöt eivät pääse leviämään ilmanvirran mukana muihin tiloihin. Kun tilat ovat asianmukaisesti alipaineiset ja purkuhenkilöillä asianmukaiset suojaimet, voidaan purkutyöt suorittaa. Purkutyöt ja rakenteen uusiminen tehdään sellaisiin rakenteisiin, joita ei pystytä puhdistamaan mekaanisesti, kemiallisesti tai jos on muutoin järkevämpää uusia koko rakenne. Korjaustyön ja puhdistuksen tulee ulottua riittävän laajalle alueelle, jotta homeitiöitä ei jätetä rakenteisiin.

Kosteus- ja homevaurion syy-yhteyden selviämisellä varmistetaan, että ei lähdetä myöskään ylikorjaamaan. Esimerkiksi kun lattian ja seinän liitoksessa olevassa jalkalistassa ja seinätapetissa havaitaan hometta, ammattilaisen tekemällä tutkimuksella selviää, onko hometta vain listan alla (esim. lattian pesuvesien ja mahdollisesti pienen lattianrajassa olleen ilmavuodon yhteisvaikutuksesta). Tällöin voidaan päästä hyvin pienellä korjauksella onnistuneeseen lopputulokseen. Seinän alaosan rakenteiden perusteellinen puhdistus, kuivaus, desinfiointi sekä pinnoitteiden ja listan uusinnalla saadaan tässä esimerkkitapauksessa riittävä ja onnistunut korjaus. Homevaurion korjauksen jälkeisessä siivouksessa tulee olla riittävän huolellinen. Kaikki remonttialueen seinä, katto, lattiat ja kalusteiden pinnat tulee siivota perusteellisesti ja siivouksessa tulee käyttää märkä pyyhintä menetelmää.

Homevaurio pitää pyrkiä paikallistamaan alkuvaiheessaan, jotta vaurio ei pääse suurenemaan. Jos homevaurio on kuitenkin syntynyt, on rakenteiden korjaamisen lisäksi huomioitava pitkään homeelle altistuneet materiaalit, huonekalut, vaatteet ym. tavarat. Ne ovat useimmiten saaneet mikrobitartunnan eikä niitä mahdollisesti saada puhdistetuiksi, vaan joudutaan hankkimaan uudet. Homemikrobeille altistuneet huonekalut ym. tavarat ovat hajuhaitan lisäksi mahdollisesti myös terveysriski. Kosteus- ja homevaurioon johtavia syynä saattaa olla ilmastoinnin laiminlyönti. Puutteellinen ilmanvaihto jo sinällään aiheuttaa ongelman, ja yhdessä jonkin muun kosteuden tuojan kanssa saattaa muodostua merkittäväkin kosteus- ja homevaurio. Ilmanvaihdon pitää olla riittävä kaikissa tiloissa ja varsinkin niissä tiloissa, joissa käsitellään runsaasti vettä (sauna, pesuhuone sekä pyykinkuivaushuone).

Esimerkki Rakentaja-Karin korjauskohde:

Paritalon asukkaat alkoivat sairastella. Toisen huoneiston yläkerroksessa alkoi ilmetä poikkeavaa hajua, vaikka talossa oli koneellinen ilmanvaihto. Asiaa alettiin tutkia, ja huomattiin ullakkotilaan mentäessä samanlaista tuoksua kuin asunnossa. Paljastui, että yläpohjassa/ullakkotilassa oli puutteellinen tuuletus. Kattorakenteet olivat suurelta osin mustuneet. Kondenssikosteus oli tiivistynyt peltikaton alusrakenteisiin, ja pitkään jatkunut kosteus ei tuuletuksen puutteen johdosta päässyt kuivumaan. Kosteus synnytti puuosiin homekasvuston. Homeen muodostuminen umpinaisessa yläpohjatilassa oli niin runsasta, että homemikrobit tunkeutuivat katon eristekerroksen läpi alapuolisiin huonetiloihin ja sairastutti siellä olleet asukkaat.

Koko kahden perheen asunnon katon kaikki rakenteet jouduttiin purkamaan, myös sisäkattolevyt jouduttiin poistamaan, ainoastaan kantavat kattotuolit voitiin säästää. Kattoristikot puhdistettiin huolellisesti, desinfioitiin ja koko katto rakennettiin uudestaan varmistaen riittävä hyvä tuuletus yläpohjan ullakkotilaan sekä vesikatteen ja aluskatteen väliseen tilaan. Rakentaja-Kari tarjoaa yli 40 vuoden kokemuksen tuoman tietotaidon homevaurioiden kartoittamiseen ja onnistuneeseen korjaamisen.

Ongelmia, kysymyksiä - Asiantuntija vastaa

Kerro ongelmastasi - me vastaamme sinulle henkilökohtaisesti.
Laita kysymyksesi tulemaan osoitteeseen: posti@rakentaja-kari.fi